Menu użytkownika

Informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ruch Światło-Życie Bydgoszcz © 2019czwartek, 24 października 2019 08:27

Tęczowy piątek – apel Diakonii Dpołecznej

W związku z planowanym w piątek 25 października przez kampanię przeciw homofobii

„tęczowym piątkiem” w szkołach Centralna Diakonia Społeczna zachęca rodziców

do zainteresowania się, jakie działania będą tego dnia w szkołach podejmowane.

Diakonia zaprasza rodziców do podejmowania rozmów z wychowawcami,

dyrekcją szkoły lub wysyłania zapytania przez dziennik elektroniczny, czy szkoła

uczestniczy w tym konkretnym wydarzeniu organizowanym przez kampanię przeciw homofobii i w jaki sposób.

Jak informuje portal Polonia Christiana – Kampania Przeciw Homofobii,

pomysłodawca „Tęczowego piątku”, poprzez dyskrecję chce ułatwić organizację

wydarzenia w szkołach.

W tym roku jego organizacji nie trzeba zgłaszać do KPH.

W ten sposób organizacja nie będzie miała listy uczestników i nikt nie będzie wymagał

od niej informacji o zasięgu akcji – informuje rp.pl.

„Tęczowy piątek” ma odbyć się 25 października. Po ubiegłorocznych protestach i interwencjach

w szkołach, pomysłodawca wydarzenia – KPH, zmienił zasady jego organizacji i nie oczekuje

od szkół zgłoszeń. Kampania nie wysyła też żadnych materiałów, ale od kilku dni namawia

do włączenia się w „Tęczowy piątek” i udostępnia w swoje materiały. Jak tłumaczy KPH –

o tym jak wyglądać będzie akcja zdecyduje społeczność szkolna.

MEN ostrzega, że organizacja tego typu wydarzenia musi był zgodna z programem

profilaktyczno-wychowawczym, ustalonym przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

Ponadto wejście do szkół przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym edukatorów

seksualnych wymaga zgody rodziców. Z oficjalnych informacji wynika, że KPH

tego dnia nie planuje tego typu działań w szkołach.

 

Znak Roku

znak_roku.jpg