Menu użytkownika

Informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ruch Światło-Życie Bydgoszcz © 2019wtorek, 08 października 2019 17:59

 

Dlatego też prosimy wszystkich członków Ruchu Światło - Życie o świadome zaangażowanie się w to ważne

dla naszego Narodu wydarzenie, czy to poprzez bycie członkiem komisji, mężem zaufania,

czy też przez szturm modlitewny do którego zaproszeni są wszyscy, nawet ci, którzy nie mogą jeszcze głosować.

Zachęcamy do odpowiedzialnego wyboru kandydatów kierując się Katolicką Nauką Społeczną

i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny,

pozytywny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Ojczyzny.

Nadchodzące wybory parlamentarne zawierzamy Chrystusowi Słudze

przez Ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz wszystkich Świętych Patronów naszej Ojczyzn

y i Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Zachęcamy do codziennego odmawiania modlitwy za Ojczyznę

ks. Piotra Skargi oraz modlitwy do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego.

Mirosława i Marek Chmielewicz

Centralna Diakonia Społeczna

 

Znak Roku

znak_roku.jpg