Menu użytkownika

Informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ruch Światło-Życie Bydgoszcz © 2019poniedziałek, 18 marca 2019 13:02

Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki  w Liście z Fatimy wskazał pięć

elementów duchowej strategii. Dlatego zachęcam do gorliwszej modlitwy i w drugą

z pięciu pierwszych sobót miesiąca chcemy szczególnie modlić się o nawrócenie grzeszników.

Niech to będzie intencja naszej osobistej i wspólnotowej modlitwy wszystkich członków

i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jak i wszystkich, którym zbawienie

innych leży na sercu.  Ten element duchowej strategii może Nam towarzyszyć

nie tylko w pierwszą sobotę, ale przez cały miesiąc.

Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki napisał w Liście z Fatimy:

Kluczowym słowem fatimskiego orędzia jest „nawrócenie”.

Nawrócenie jest tutaj równoznaczne ze słowem zwycięstwo.

Celem walki nie jest zniszczenie przeciwnika, ale jego uratowanie przez

nawrócenie! Maryja mówi o nawróceniu Rosji. Z pewnością ma tu na myśl nie Rosję

w sensie etnograficznym, ale cały ten system bezbożnego komunizmu,

który tam znalazł swoja siedzibę.Chodzi wiec o nawrócenie tych wszystkich

niewolników kłamstwa i żądzy władzy, którzy stworzyli cały ten system

zniewalania ludów i nim kierują. Tak rozumiane zwycięstwo, jako nawrócenie,

jest celem Chrystusowego dzieła odkupienia. Taki ostateczny cel walki musimy

mieć jasno w swojej świadomości!

(List z Fatimy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego).

Niech tej modlitwie towarzyszy także nasze stawanie w prawdzie i dawanie świadectwa

o Bogu, który jest jedynym Zbawicielem Człowieka, o wolności Bożych dzieci,

którą On Nam daje. Współczesnemu człowiekowi, który bywa często zakłamany

potrzeba głosić prawdę o Bogu, o Osobie ludzkiej, o wartości życia,

o prawdzie ludzkiej płciowości.

Niech to będzie także forma naszego przygotowania się do Kongresu

i pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ostatnią sobotę i niedzielę września na Jasnej Górze.

W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia

Ks. Wojciech Ignasiak

 

Znak Roku

znak_roku.jpg