Menu użytkownika

Informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ruch Światło-Życie Bydgoszcz © 2019Diakonia Społeczna

Materiały formacyjne

„To nie takie proste mówić o Narodzie, mówić o Ojczyźnie, co nie jest polityką.

Polityka, niestety nie jest już teraz w znaczeniu ateńskim czy spartańskim, ale w znaczeniu dzisiejszym jest w rękach tych, którzy mają wpływ na sprawy wewnętrzne, czy na sprawy zagraniczne. I dlatego Kościół patrzy na politykę tylko z punktu widzenia moralnego.

Patrzy na to, czy ręce w sprawach międzynarodowych czy wewnętrznych są czyste.

I czy to nie jest Piłatowe umywanie rąk. Czy ręce są czyste? Taka jest rola Kościoła, taka jest rola księdza w polityce, tylko taka. A nade wszystko Kościół (…) musi stanąć przy człowieku i przy narodzie, kiedy jest ograniczane prawo, kiedy jest poniewierana godność człowieka.

Musi stanąć, bo by się zaparł Mesjasza, Jezusa Chrystusa,

który przyniósł więźniom wyzwolenie, a poniżonym przywrócił godność.

Musi stanąć, bo sprzeniewierzyłby się Chrystusowi. Sprzeniewierzyłby się Mesjaszowi”.

Ks. Wojciech Danielski

Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie

w latach 1981-985


Modlitwa Jubileuszowa na 1050-lecie Chrztu Polski

Poniżej publikujemy tekst Modlitwy Jubileuszowej na 1050-lecie Chrztu Polski.

Modlitwa jest i będzie odmawiana przy okazji różnych uroczystości.

Zachęcamy do odmawiania tej modlitwy także w domu.

Tekst modlitwy będzie widoczny przez rok aż do obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Boże, nasz Ojcze,w roku jubileuszu Chrztu Polskidziękujemy za łaskę wiary,za Twoje wejście w dziejekażdego z nas i naszej Ojczyzny,za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.Jezu Chryste, Synu Boży,Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.Pragniemy i prosimy,abyś kierował całym naszym życiemosobistym, rodzinnym i społecznym.Duchu Święty, źródło życia i miłości,wołamy o Twoje dary i charyzmaty,abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,służyć braciom i siostrom miłością ofiarnąi odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.Maryjo, nasza Matko i Królowo,święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.Boże w Trójcy Świętej Jedyny,bądź uwielbiony w naszej historii,teraz i na wieki wieków.Amen


KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

LEON XII

ENCYKLIKA RERUM NOVARUM

1891

PIUS XI

ENCYKLIKA QUADRAGESIMO ANNO

1931

PIUS XI

ENCYKLIKA MIT BRENENDER SORGER

1937

PIUS XII

PRZEMÓWIENIE RADIOWE NA UCZCZENIE 50 ROCZNICY ENC. RERUM NOVARUM

1941

JAN XXIII

ENCYKLIKA MATER ET MAGISTRA

1961

JAN XXIII

ENCYKLIKA PACEM IN TERRIS

1963

SOBÓR WATYKAŃSKI II

KONSTYTUCJA GAUDIUM ET SPES

1965

PAWEŁ VI

PRZEMÓWIENIE W ONZ

1965

PAWEŁ VI

ENCYKLIKA POPULORUM PROGRESSIO

1967

PAWEŁ VI

PRZEMÓWIENIE DO MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

1969

PAWEŁ VI

LIST APOSTOLSKI OCTOGESSIMA ADVENIENS

1971

JAN PAWEŁ II

PRZEMÓWIENIE W ONZ

1979

JAN PAWEŁ II

PRZEMÓWIENIE W UNESCO

1980

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS

1981

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO

1981

JAN PAWEŁ II

PRZEMÓWIENIE W SIEDZIBIE MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

1982

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA SOLICITUDO REI SOCIALIS

1987

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA CENTESSIMUS ANNUS

1991

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

1995

BENEDYKT XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE

2009MODLITWA KS. PIOTRA SKARGI ZA OJCZYZNĘ DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA

Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ

Diakonia włączyła się w dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, by Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, i wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu.

Więcej informacji pod adresem http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

 


powrót

 

Znak Roku

znak_roku.jpg